กระแสธุรกิจบ่อนการพนัน…

มุมมองในด้านธุรกิจการพนัน และการปรับปรุงกฎหมาย เพราะเนื่องจากธุรกิจการพนันนั้นเป็นธุรกิจที่สามารถหาเงินได้จากประชาชนได้อย่างมากโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น บันดาผู้มีอิทธิพล ข้าราชการ หรือนักการเมืองบางคนก็คิดที่จะทำเรื่องการพนันในหลายหลายรูปแบบให้ถูกกฎหมาย ไม่ว่าการเปิดบ่อนคาสิโน การเปิดร้านอินเตอร์เน็ท เพื่อจะได้นำเงินรายได้จากบ่อน

มาใช้บริหารประเทศ เหมือนจะดี แต่นั้นก็ยังเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย เนื่องจากธุรกิจการพนันเป็นกิจการที่สามารถหาเงินได้จากประชาชนอย่างมากมายในระยะเวลาอันสั้น เหล่าผู้มีอิทธิพล ข้าราชการ หรือนักการเมืองบางคนก็คิดที่จะทำเรื่องการพนันหลายๆ รูปแบบให้ถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนัน คาสิโนออนไลน์ ที่ถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย แต่ปัญหาผู้ติดการพนัน ปัญหาหนี้สิน อาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล การทุจริตคอรัปชั่น การฟอกเงิน ล้วนแล้วแต่เป็นด้านมืดที่ภาครัฐเองยังไม่สามารถจัดการได้ และสิ่งแรกที่รัฐบาลควรทำคือ การปรับปรุงกฎหมายใหม่ และให้เจ้าหน้าที่สามารถมีอำนาจในการบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง โปรงใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และหาทางจัดการกับผู้มีอิทธิพลในทางไม่ดีให้หมดไป เพราะประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก หากรัฐบาล และประชาชนร่วมมือกันบริหารประเทศ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก พยายามผลักดันการทำธุรกิจ ธุรกรรม การทำอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การท่องเที่ยว เท่านี้ก็เพียงพอต่อการบริหารประเทศไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน


999 อาคารไนท์ไนท์ไนท์ทาวเวอร์ ลาดพร้าววังหิน
ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 15550
โทร. 02-999-9000 (24 ชั่วโมง ทุกวัน)
แฟกซ์. 02-999-9001
อีเมล : info@5d-int.com